การประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 2/2566 สมาพันธ์สมาคมสปาแอนด์เวลเนสไทย

22 ตุลาคม 2566


วันอาทิตย์ ที่ 22 ตุลาคม 2566 ณ โรงแรมเซ็นต์ธารา ริเวอร์ไซด์ 

สมาพันธ์สมาคมสปาแอนด์เวลเนสไทย ได้จัดการประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 2/2566 โดยมีวาระการประชุมเพื่อหารือในการพัฒนาอุตสาหกรรม Wellness ให้เป็นอุตสาหกรรมในระดับโลก และเเลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างนายกสมาคม / ชมรม โดยมี นายแพทย์อัครพล คุรุศาสตรา ผู้ช่วยอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เข้าร่วมรับฟังปัญหา และ แนะนำแนวทางแก้ไข ซึ่งสมาชิกประกอบด้วย สมาคมไทยล้านนาสปา, สมาคมผู้ประกอบการสปาและนวดไทย, สมาคมสปาสมุย, สมาคมสปาเพื่อสุขภาพภูเก็ต, สมาคมสปาและเวลเนสภาคตะวันออก, ชมรมสปาเมืองพัทยา, ชมรมสโมสรน้ำพุร้อนไทย, ชมรมนวดไทยสปา แอนด์ เวลเนส ระยอง, ชมรมสปาและนวดเพื่อสุขภาพจังหวัดขอนแก่น, ชมรมธุรกิจสปาและบริการเพื่อสุขภาพ จังหวัดกระบี่, ชมรมผู้ประกอบการนวดไทยล้านนา, ชมรมผู้ดำเนินการสปาแอนด์เวลเนสไทย, ชมรมธุรกิจบริการสุขภาพภาคใต้(ตอนล่าง), ชมรมกระบี่ฮาลาลมุสลิมเฟรนด์ลี่, ชมรมผู้ประกอบการและผู้ให้บริการเพื่อสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม, ชมรมระนองเวลเนสคลับ,สมาคมนักออกแบบตกแต่งคิ้ว (ประเทศไทย), สมาคมอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยก้าวสู่สากล, สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
บรรยากาศภายในการประชุมเต็มไปด้วยความคิด เชิงสร้างสรรค์ และ มิตรภาพ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมสปาและ เวลเนส ในประเทศไทย