ที่ตั้ง

29/2-3 โซน B ถนนสิงหราช ต.ศรีภูมิ
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

เบอร์โทรศัพท์

+ 66 (0) 53 326 214

อีเมล

[email protected]

ติดต่อสอบถาม