เข้าพบหารือ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย

30 มิถุนายน 2566


วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ที่พรรคไทยสร้างไทย สมาพันธ์สมาคมสปาแอนด์เวลเนสไทย นำโดยนางสาวชวนัสถ์ สินธุเขียว พร้อมคณะกรรมการและสมาคมในสังกัดสมาพันธ์ฯ เข้าพบหารือ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย และนายสรเทพ โรจน์พจนารัช รองโฆษกพรรคไทยสร้างไทยและคณะทำงานด้านการท่องเที่ยว เพื่อให้หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย ได้สนับสนุน และแนะแนวมาตรฐาน การบริการของธุรกิจบริการเพื่อสุขภาพ เครือข่ายสนับสนุนในเชิงสุขภาพ ผนวกเครือข่ายด้านการศึกษา วัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์ สินค้าแปรรูปและให้ความร่วมมือต่อทุกองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน
โดยทางสมาพันธ์ เห็นว่าคุณหญิงสุดารัตน์ คือผู้ที่ทำให้สปาไทย โด่งดังไปทั่วโลก เพราะในยุคที่คุณหญิงสุดารัตน์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนั้น ได้มองการณ์ไกล มีวิสัยทัศน์ยอดเยี่ยม จนทำให้อุตสาหกรรมสปาและนวดเพื่อสุขภาพ สร้างชื่อไปทั่วโลกเป็นที่จดจำของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ มาจนถึงทุกวันนี้ และที่สำคัญยังเป็นรากฐานอุตสาหกรรมที่ช่วยให้เศรษฐกิจฐานรากและในครัวเรือน ที่เพาะปลูกสมุนไพร นำมาแปรรูปใช้ในสถานประกอบการ สปาและนวดเพื่อสุขภาพ สร้างรายได้ มูลค่ามหาศาลและขยายการเปิดสถานประกอบการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จนสามารถสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างมาตรฐานการบริการไว้ ทั้งในและต่างประเทศ
โดยคุณหญิงสุดารัตน์ รับปากว่าจะช่วยกำหนดเป้าหมาย ในการยกระดับการบริการ การนวดนอกสถานพยาบาล โดยผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและโรงพยาบาลของรัฐ มีส่วนในการสนับสนุน รวมถึงการปรับภาพลักษณ์ของอาชีพ ผู้ให้บริการนวด สู่การยกระดับเป็นวิชาชีพ ซึ่งจะต้อง ประสานความร่วมมือกับสถานศึกษา ส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษา มีความมั่นใจ ทั้งในแง่ของการประกอบอาชีพ ความยั่งยืนของอาชีพ และรายได้ที่จะสร้างความมั่นคงให้กับผู้ที่อยู่ในอาชีพบริการดังกล่าว
หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย กล่าวด้วยว่าจะช่วยต่อยอด ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก โดยส่งเสริมและยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการ ต่อยอดผลิตภัณฑ์หรือสินค้า ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ให้สามารถแข่งขันได้ สามารถเชื่อมโยงและผสมผสานองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ร่วมกับองค์ ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สร้างขึ้นใหม่ มาปรับใช้ในการผลิตสินค้า หรือบริการให้มีความเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับมากขึ้นจากทั่วโลก