นำเสนอแผนเพื่อใช้ในการพัฒนาให้แก่นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช อธิบดีกรมการท่องเที่ยว

28 มิถุนายน 2566
วันที่29/06/2566 ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (ศูนย์ราชการ อาคารบี)
สมาพันธ์สมาคมสปาแอนด์เวลเนสไทย นำทีมโดย นางสาวชวนัสถ์ สินธุเขียวและคณะกรรมการบริหารตัวแทนภาคเอกชนได้นำเสนอแผนเพื่อใช้ในการพัฒนาให้แก่นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช อธิบดีกรมการท่องเที่ยว รองอธิบดี ผู้อำนวยการกอง และทีมงาน ในการนี้ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการสมาพันธ์ฯ ซึ่งพวกเราเป็นตัวแทนภาคเอกชน ที่ได้ไปร่วมด้วยช่วยกันนำเสนอแผนงานให้แก่กรมการท่องเที่ยวเพื่อนำนโยบายที่ต้องผลักดันบรรจุแผนยุทธศาสตร์ชาติในลำดับต่อไป ซึ่งท่านอธิบดี รองอธิบดี และทีมงาน กรมการท่องเที่ยว แจ้งว่าแผนยุทธศาสตร์ที่ทางกรมทำและจะนำเสนอนั้น มีตรงกันกับแผนงานที่ทางสมาพันธ์ได้นำเสนอไปด้วยเช่นกัน ขอขอบคุณท่านอธิบดีกรมการท่องเที่ยว รองอธิบดี ผู้อำนวยการกอง และทีมงานสังกัดกรมการท่องเที่ยวอย่างสูงในการจะช่วยผลักดันพัฒนาอุตสาหกรรมสปาไทย นวดไทย น้ำพุร้อน และเครือข่ายเวลเนส ให้ยั่งยืนสืบไป