คุณวุฒิวิชาชีพ คุณวุฒิของคนทำมาหากิน

14 กันยายน 2565


นางสาวชวนัสถ์ สินธุเขียว ได้รับเชิญและเข้าร่วมงานสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ณ สโมสรทหารบก
นางสาวชวนัสถ์ สินธุเขียว ในฐานะประธานสมาพันธ์ฯ ได้นำเรียนท่าน รัฐมนตรีแรงงาน ท่านสุชาติ ชมกลิ่น ว่าทางผู้ประกอบการทั่วประเทศขาดแคลนแรงงานจากผลกระทบโควิด ต้องการให้ท่านสนับสนุนเติมแรงงานตำแหน่งเทอราปิ้ส และพนักงานนวดส่งเสริมเพื่อสุขภาพอย่างเร่งด่วน ทั้งนี้ ท่าน รมต.สุชาติรับทราบ และให้ทางสมาพันธ์ฯประสานกับท่านเลขาฯ ในลำดับต่อไป