ประชุมออนไลน์ ในโครงการ การบริหารจัดการแผนงานการเตรียมความพร้อมประเทศไทยเชิงรุก

21 พฤษภาคม 2564


คุณชวนัสถ์ สินธุเขียว ประธานสมาพันธ์สมาคมสปาแอนด์เวลเนสไทย ได้ร่วมประชุมออนไลน์ ในโครงการ การบริหารจัดการแผนงานการเตรียมความพร้อมประเทศไทยเชิงรุก ให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพ จัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ โดยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ พร้อมผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์และผู้ประกอบการจากหลายภาคส่วน