ประชุมสามัญประจำปี 2565
  • 21 กุมภาพันธ์ 2565
Chiang Mai Alive Business Forum 2021
  • 25 พฤศจิกายน 2564
กิจกรรม Business Matching
  • 10 กันยายน 2563
The 4th Golden Hot Spring Award Ceremony
  • 20 พฤศจิกายน 2562