การประชุมจัดทำ(ร่าง)หลักสูตรตอกเส้นเพื่อสุขภาพ

28 พฤศจิกายน 2562


นางสาวชวนัสถ์ สินธุเขียว ประธานสมาพันธ์ฯ พร้อมด้วยนางสาวสุทธิรักษ์ สิทธิสุนทร เลขาธิการสมาพันธ์ฯ เข้าร่วมการประชุมจัดทำ(ร่าง)หลักสูตรตอกเส้นเพื่อสุขภาพ กับผู้ทรงวุฒิต่างๆ ณ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข โดยมี ดร.สุวภรณ์ แนวจำปา ผู้อำนวยการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย