ประชุมหารือความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขราชอาณาจักรไทย และกระทรวงสาธารณสุขราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย

12 มิถุนายน 2567


วันพุธที่ 12 มิถุนายน ณ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นางสาวชวนัสถ์ สินธุเขียว ประธานสมาพันธ์สมาคมสปาแอนด์เวลเนสไทยเข้าร่วมประชุมหารือความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขราชอาณาจักรไทย และกระทรวงสาธารณสุขราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย เพื่อเป้าหมายการผลักดันให้ชาวซาอุดีอาระเบียเดินทางมารับบริการด้านสุขภาพในประเทศไทย และ ได้รับทราบถึงกฏระเบียบใบอนุญาตรับรองในการดำเนินการสถานประกอบการด้านสุขภาพ รวมถึงการจัดการบริหารบุคลากรในสายงานด้านการบริการด้านสุขภาพ ขอขอบคุณกรมสนับสนุนบริการสุขภาพที่ให้สมาพันธ์สมาคมสปาแอนด์เวลเนสไทย มีส่วนร่วมในกาลนี้เพื่อชี้แจงวิธีการปฏิบัติและนโยบายด้าน Thai Wellness Spa และเครือข่ายด้านเวลเนสแก่คณะกระทรวงสาธารณสุขราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ด้วยค่ะ