งานสัมมนา THA Digital Bootcamp

8 มิถุนายน 2566


วันพฤหัสบดี ที่ 8 มิถุนายน 2566

นางสาวชวนัสถ์ สินธุเขียว ประธานสมาพันธ์สมาคมสปาแอนด์เวลเนสไทย เข้าร่วมบรรยายงานสัมมนา THA Digital Bootcamp ในหัวข้อ Wellness Education and Wellness Tourism ซึ่งเป้าหมายในการจัดงานคือการได้แบ่งปันข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการวางกลยุทธ์เพื่อช่วยโรงแรมเพิ่มการจองโดยตรงและผลกำไรในระยะยาว ผนวกกับความต้องการของนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ(Wellness Traveller) ที่แสวงหาคุณภาพในการบริการและประสงค์ที่จะใช้เวลาท่องเที่ยวในระยะยาวขึ้น ซึ่งประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางที่ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เป็นอย่างมาก

ในการนี้ต้องขอแสดงความขอบคุณ คุณรัตนดา ชูบาลนายกสมาคมสปาเพื่อสุขภาพจังหวัดภูเก็ต และ ดร.พุทธพร อักษรไพโรจน์ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ที่มาช่วยเสริมเติมความรู้บนเวทีนี้อีกด้วย