โครงการมหกรรม Skill Expo Thailand 2022 พัฒนาคนสู่ โลกยุคใหม่

30 มกราคม 2566


วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 ณ โครงการมหกรรม Skill Expo Thailand 2022 พัฒนาคนสู่ โลกยุคใหม่ ณ ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ นางสาวชวนัสถ์ สินธุเขียว ประธานสมาพันธ์สมาคมสปาแอนด์เวลเนสไทย นายกสมาคมส่งบริการสุขภาพเชียงใหม่ และนายวัชรพงค์ กลิ่นปราณีต  รองประธานสมาพันธ์สมาคมสปาแอนด์เวลเนสไทย นายกสมาคมไทยล้านนาสปา ได้นำเรียนข้อมูลในเรื่องการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะในด้านสปาและนวดเพื่อสุขภาพหายไปจากอุตสาหกรรมสปาและนวดมากกว่า 72,000 ตำแหน่งทั่วประเทศ ต่อนายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เพื่อของบประมาณสนับสนุนในการอบรมทั่วทุกภูมิภาคเพื่อรองรับความต้องการการใช้บริการจากนักท่องเที่ยวซึ่งมี อุปสงค์ มากกว่า อุปทานในช่วงเปิดประเทศนี้ ซึ่งนายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้รับทราบถึงปัญหาและข้อหารือเป็นที่เรียบร้อย และได้กล่าวว่าจะดำเนินการจัดการแก้ไขปัญหาที่ทางสมาพันธ์สมาคมสปาแอนด์เวลเนสไทยได้ขอความร่วมมือมาอย่างเร่งด่วนต่อไป