พิธีไหว้ครูประจำปีจัดโดยสมาคมสปาสมุย

9 มิถุนายน 2565


โรงแรมเมืองรอยัลเมืองสมุยวิลล่า  เกาะสมุย

นางสาวชวนัสถ์ สินธุเขียว ประธานสมาพันธ์สมาคมสปาแอนด์เวลเนสไทย ได้เดินทางไปร่วมพิธีไหว้ครูประจำปีจัดโดยสมาคมสปาสมุย ตามคำเชิญของนางวัลวลี ตันติกาญจน์ นายกสมาคมสปาสมุย และที่ปรึกษาสมาพันธ์ ฯ ในการจัดงานครั้งนี้เป็นความร่วมมือชาวสมุย ในการจัดงาน สัปดาห์แห่งสุขวิถีสมุย ระหว่างวันที่ 7-11 มิถุนายน 2565