การประชุมหารือการให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ จากสถานการณ์ COVID-19 ร่วมกับ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

4 กุมภาพันธ์ 2564


นายวโรดม ปิฎกานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายเจนกิจ สวัสดิโอ รองประธานหอการค้าฯ , นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าฯ , นางสาวชวนัสถ์ สินธุเขียว ประธานสมาพันธ์สมาคมสปาแอนด์เวลเนสไทย , นายวัชรพงศ์ กลิ่นปราณีต นายกสมาคมไทยล้านนาสปา, ผู้บริหารจากธนาคารออมสิน พร้อมคณะ เเละผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมหารือการให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมแปรรูป การคมนาคม ขนส่ง / เกษตร / หัตถกรรมสิ่งทอ / ค้าส่งค้าปลีก / สปาและนวดเพื่อสุขภาพ ในจังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือทางการเงิน สภาพปัญหาธุรกิจ เเละ เเนวทางดำเนินการร่วมกันต่อไป ผ่านทางออนไลน์เเละออฟไลน์