โครงการนวดปันสุข

9 กันยายน 2563


รายชื่อสมาชิกสมาพันธ์สมาคมสปาแอนด์เวลเนสไทย

นวดไทย 60 นาที 300 บาท และ นวดน้ำมัน 60 นาที 500 บาท ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ.2563

สนใจติดต่อ คุณอนุวัชร สว่ำงเดือน รองเลขำธิกำรสมำพันธ์สมำคมสปำแอนด์เวลเนสไทย มือถือ 094-363-9694
E: [email protected] , W: www.federationspaandwellness.com


ลำดับที่ ชื่อสถานประกอบการ จังหวัด
ถาคเหนือ
1 เชียงใหม่ สปา มันตรา เชียงใหม่
2 ไทม์ ทู มาสสาจ เชียงใหม่
3 Bee Bee Thai Massage เชียงใหม่
4 Lanna Oriental Massage เชียงใหม่
5 แลงเกอร์แฮน นวดเพื่อสุขภาพ เชียงใหม่
6 ริมธารา นวดเพื่อสุขภาพ เชียงใหม่
7 สบาย นวดแผนไทย เชียงใหม่
8 เอสพีอารมณ์ดี มาสสาจ เชียงใหม่
9 พุทธินวดแผนไทย เชียงใหม่
10 มหาเดวา นวดไทย เชียงใหม่
11 เมย์ฟลาวเวอร์3นวดเพื่อสุขภาพ เชียงใหม่
12 เมย์ฟลาวเวอร์2นวดเพื่อสุขภาพ เชียงใหม่
13 Lanna Oriental Massage เชียงใหม่
14 Masumi Spa เชียงใหม่
15 ชายะมาจสาจ เชียงใหม่
16 ยู สปา เชียงใหม่
กรุงเทพมหานคร
1 พู่ไหม สปา ไอคอนสยาม กรุงเทพมหานคร
2 พู่ไหม สปา สยามพารากอน กรุงเทพมหานคร
3 เลอทรีท นวดเพื่อสุขภาพ กรุงเทพมหานคร
4 ร้าน ธรรญญา นวดเพื่อสุขภาพ กรุงเทพมหานคร
5 ธรรญา นวดเพื่อสุขภาพ สาขา ซิมคอนโด กรุงเทพมหานคร
6 มือทองนวดแผนไทยนวดพื่อสุขภาพ กรุงเทพมหานคร
7 สามเสนนวดเพื่อสุขภาพ กรุงเทพมหานคร
8 Golden massage กรุงเทพมหานคร
9 Yensbai massage กรุงเทพมหานคร
10 ช่อม่วง นวดเพื่อสุขภาพ กรุงเทพมหานคร
11 ช่อผกา นวดเพื่อสุขภาพ กรุงเทพมหานคร
12 ทับทิม นวดเพื่อสุขภาพ กรุงเทพมหานคร
13 เรือนร่มรื่น นวดเพื่อสุขภาพ กรุงเทพมหานคร
14 การ์เด้น สปา Garden Spa กรุงเทพมหานคร
15 จอร์เจีย สมุนไพร สปา กรุงเทพมหานคร
16 รวยดี นวดเพื่อสุขภาพ กรุงเทพมหานคร
17 มือทองนวดแผนไทยนวดเพื่อสุขภาพ กรุงเทพมหานคร
18 นานา นวดเพื่อ สุขภาพ กรุงเทพมหานคร
19 ธลันดา มาสสาจ แอนด์ รีแลค นวดเพื่อสุขภาพ กรุงเทพมหานคร
20 บ้านสุขสบายนวดเพื่อสุขภาพ กรุงเทพมหานคร
21 สุพัตรา โพธิ์อยู่ กรุงเทพมหานคร
22 เลอทรีท นวดเพื่อสุขภาพ กรุงเทพมหานคร
23 เสน่ห์ไทย นวดเพื่อสุขภาพ กรุงเทพมหานคร
24 Day wellness กรุงเทพมหานคร
25 Chabalang Healthcare กรุงเทพมหานคร
26 KM Massage for Health (นวดเพื่อสุขภาพ) กรุงเทพมหานคร
27 ธาราทิพย์ นวดเพื่อเสริมความงาม กรุงเทพมหานคร
28 เดอะ วันนารา นวดเพื่อสุขภาพ กรุงเทพมหานคร
29 เกศรินทร์ นวดเพื่อสุขภาพ กรุงเทพมหานคร
30 ลูซิน่า มาสซาส กรุงเทพมหานคร
31 ร้านพิมพรนวดแผนไทย กรุงเทพมหานคร
32 ผนึกสินนวดเพื่อสุขภาพ กรุงเทพมหานคร
ภาคกลาง
1 ร้านพุดน้าบุศย์ นนทบุรี
2 โอเคดีนวดเพื่อสุขภาพ นนทบุรี
3 แสนสบาย นวดเพื่อสุขภาพ อ่างทอง
4 ร้านพุทธมนต์ นวดเพื่อสุขภาพ นครนายก
5 ดิอัญชัญ นวดเพื่อสุขภาพ สมุทรปราการ
6 ศูนย์แพทย์แผนไทย โรงพยาบาบจุฬารัตน์3 สมุทรปราการ
7 ฟีลกู๊ด นวดเพื่อสุขภาพ สมุทรปราการ
8 เอนกาย สปา ปทุมธานี
9 บัวทิพย์นวดเพื่อสุขภาพ ปทุมธานี
10 บัวหอม มาสสาจ สระบุรี
11 ชะอาโปรนวดไทยเพื่อสุขภาพ เพชรบุรี
12 ธลันดา มาสสาจ แอนด์ รีแลค นวดเพื่อสุขภาพ นครปฐม
13 88 Health care massage ประจวบคีรีขันธ์
14 Nicha Health Massage HuaHin. (ณิชา เฮลท์ มาสสาจ หัวหิน) ประจวบคีรีขันธ์
15 แกรนด์มาซซาจนวดเพื่อสุขภาพ ประจวบคีรีขันธ์
16 ไม้งาม นวดเพื่อสุขภาพ สมุทรสาคร
ภาคตะวันออก
1 สปาออนกรีน ชลบุรี
2 หัตถา นวดเพื่อสุขภาพ ชลบุรี
3 บ.บอดี้ แอนด์ มายด์ เซท จา กัด ชลบุรี
4 รัสยานา สปา ชลบุรี
5 บ้านประคบ ทอง ไทยสปา (สาขา3) ชลบุรี
6 จิตรไทยสปา ชลบุรี
7 หัตถา นวดเพื่อสุขภาพ , Hatta Health Massage ชลบุรี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1 เรือนหั ตถา นวด แผน ไทย นครราชสีมา
2 วาราสปา นครราชสีมา
3 เซนส์ สปา ชีวาทิพย์ ขอนแก่น
4 ชีวาทิพย์ สปา ขอนแก่น
5 ร้านรวดีนวดเพื่อสุขภาพ ขอนแก่น
6 ร้านรวดีนวดเพื่อสุขภาพ ขอนแก่น
7 เรือนพชร นวดเพื่อสุขภาพ ขอนแก่น
8 เครือวัลย์ นวดเพื่อสุขภาพ ขอนแก่น
9 รีแล็กนวดเพื่อสุขภาพขอนแก่น ขอนแก่น
10 บ้านสวนสปา ขอนแก่น
11 ร้านชบาแก้วนวดเพื่อสุขภาพ ขอนแก่น
12 บ้านเลอลักษณ์ นวดเพื่อสุขภาพ ขอนแก่น
13 ร้านดิวนวดเพื่อสุขภาพ ขอนแก่น
14 ร้าน รดา นวดเพื่อสุขภาพ ขอนแก่น
15 ปราณิสานวดเพื่อสุขภาพ ขอนแก่น
16 วิมานดินนวดเพื่อสุขภาพ ขอนแก่น
17 ร้านมักนวด นวดเพื่อสุขภาพ มหาสารคาม
18 ร้านบุหงาสาหรี นวดเพื่อสุขภาพ อุดรธานี อุดรธานี
ภาคใต้
1 ร้านชบานวดเพื่อสุขภาพ สาขา1 อาคารฟาร์มาเพล็กซ์ สงขลา
2 ร้านมาตากายา นวดเพื่อสุขภาพ สาขา 2 by ชบา สงขลา
3 ร้านชบานวดเพื่อสุขภาพ สาขา 3 ปตท.นวลแก้ว สงขลา
4 ร้านบ้านแผนไทย สงขลา
5 รดารมย์สปา กระบี่
6 บุษบากรสปา กระบี่
7 ร้าน มาสสาจ คอร์เนอร์ กระบี่
8 ดรีมมี่ นวดเพื้อสุขภาพ กระบี่
9 นินานวดเพื่อสุขภาพ กระบี่
10 ยายโสนวดแผนไทย เพื่อสุขภาพ กระบี่
11 ขวัญใจนวดเพื่อสุขภาพ กระบี่
12 ร้านนัมเบอรฺวันนวดเพื่อสุขภาพ กระบี่
13 เรือนปาริฉัตร นวดเพื่อสุขภาพ กระบี่
14 เฮงเฮงกระบี่นวดเพื่อสุขภาพ กระบี่
15 ธารธาราสปา ภูเก็ต
16 The life spa ภูเก็ต
17 ร้านเดอะเรนนวดไทยเพื่อสุขภาพ ภูเก็ต
18 เรนทรี สปา ภูเก็ต ภูเก็ต
19 เรนทรี สปา ภูเก็ต ภูเก็ต
20 พีโอนี่ รีแล็กซ์ นวดเพื่อสุขภาพ ตรัง
21 โฮมสปา บาย จุฑามาศ พังงา
22 ร้านคุณแม่นวดเพื่อสุขภาพ นราธิวาส
23 วีแคร์ สปา สุราษฏร์ธานี
24 อิงธารานวดเพื่อสุขภาพ สุราษฏร์ธานี
25 แมวนวดเพื่อสุขภาพ สุราษฏร์ธานี
26 ร้านหมายนวดเพื่อสุขภาพ สุราษฏร์ธานี
27 ณิชา นวดเพื่อสุขภาพ สุราษฏร์ธานี
28 เพลินลิน นวดเพี่อสุขภาพ สุราษฏร์ธานี
29 ลิลลี่นวดเพี่อสขภาพ สุราษฏร์ธานี
30 บาง นวดเพื่อสุขภาพ สุราษฏร์ธานี
31 ร้านลักษ์สุดานวดเพื่อสุจภาพ สุราษฏร์ธานี
32 Da Lha Health Massage สุราษฏร์ธานี